Usługi

usługi informatyczneUsługi świadczone przez firmę Amber obejmują:

 • analiza stanu organizacji klienta, jego potrzeb i możliwości
 • opracowanie strategii informatyzacji organizacji klienta:
 • dobór nowych systemów informatycznych,
 • rozbudowa istniejących systemów,
 • rozbudowa infrastruktury sprzętowo-sieciowej,
 • szacowanie kosztów, długości okresów realizacji
 • projektowanie i budowa systemów informatycznych - oprogramowania
 • projektowanie wykonanie sieci komputerowych oraz instalacji teletechnicznych
 • projektowanie i uruchamianie połączeń WAN
 • dostarczanie i instalację sprzętu komputerowego
 • dostarczenie i instalację oprogramowania systemowego
 • dostarczenie i instalację oprogramowania aplikacyjnego
 • pełne wdrożenie systemów informatycznych
 • administrowanie systemami
 • serwis sprzętu i oprogramowania
 • szkolenia i konsultacje
 • audyty legalności oprogramowania, zarządzanie licencjami
 • instalacja i serwis urządzeń fiskalnych; doradztwo i szkolenie w tej dziedzinie
 • certyfikaty kwalifikowane (podpis elektroniczny) - punkt rejestracji Cencert: wydawanie i odnawianie certyfikatów. Podpis elektroniczny w 30 minut!

Dużym powodzeniem cieszy się także prowadzone przez nas pogotowie komputerowe oraz pomoc informatyczna przez telefon.

Projektowanie i realizacja systemów informatycznych

Serwis sprzętu i oprogramowania

Szkolenia i konsultacje

Audyty legalności oprogramowania, zarządzanie licencjami

Instalacja i serwis urządzeń fiskalnych

Certyfikaty kwalifikowane